"hear one's shouts" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's shouts kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear shouts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś okrzyki
  1. hear czasownik + shout rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He heard a shout close at hand and an answer not far away.

    Podobne kolokacje: