ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear a cry" — Słownik kolokacji angielskich

hear a cry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz krzyk
  1. hear czasownik + cry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But at the time, I simply wanted to hear the cry of life.

    Podobne kolokacje: