"hear one's roar" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's roar kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the roar
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś ryk
  1. hear czasownik + roar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could hear the roar of the fire, but far off now.

    Podobne kolokacje: