ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. hear behind = słysz z tyłu hear behind
2. hear across = słysz wszerz hear across
3. heard until = słyszany do czasu gdy heard until
4. heard since = słyszany od tej pory heard since
5. hear at = słyszeć przy hear at
6. hear by = słyszeć przez hear by
7. hear that = usłyszeć, że hear that
8. hear without = słysz na zewnątrz hear without
9. hear within = słysz wewnątrz hear within
10. hear among = słyszeć wśród hear among
11. hear beyond = słysz dalej hear beyond
12. hear for = słyszeć dla hear for
13. hear after = słysz potem hear after
14. hear against = słyszeć przeciwko hear against
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.