"hear the bell" — Słownik kolokacji angielskich

hear the bell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dzwonek
 1. hear czasownik + bell rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He needed to hear the bell or she would be left standing in the street, perhaps for hours.

  Podobne kolokacje:
 2. hear czasownik + Bell rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He needed to hear the bell or she would be left standing in the street, perhaps for hours.

  Podobne kolokacje: