"hear thud" — Słownik kolokacji angielskich

hear thud kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the thud
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz głuchy odgłos
  1. hear czasownik + thud rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't hear the thud of running feet behind him.

    Podobne kolokacje: