"hear a sigh" — Słownik kolokacji angielskich

hear a sigh kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz westchnienie
  1. hear czasownik + sigh rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He heard Michael's sigh at the other end of the line.

    Podobne kolokacje: