"hear one's footfalls" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hear footfalls
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś kroki
  1. hear czasownik + footfall rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She heard footfalls in the hall, moving away from her room.

    Podobne kolokacje: