NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear footfalls" — Słownik kolokacji angielskich

hear footfalls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kroki
  1. hear czasownik + footfall rzeczownik
    Silna kolokacja

    She heard footfalls in the hall, moving away from her room.

    Podobne kolokacje: