"hear the hum" — Słownik kolokacji angielskich

hear the hum kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz brzęczenie
  1. hear czasownik + hum rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could hear the hum of it beyond the walls.

    Podobne kolokacje: