ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear the whisper" — Słownik kolokacji angielskich

hear the whisper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz szept
  1. hear czasownik + whisper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From my brother I had heard not a whisper for six weeks.

    Podobne kolokacje: