"hear the sound" — Słownik kolokacji angielskich

hear the sound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dźwięk
  1. hear czasownik + sound rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Not a sound could be heard for half an hour.

    Podobne kolokacje: