"feature a sound" — Słownik kolokacji angielskich

feature a sound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść dźwięk
  1. feature czasownik + sound rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was released on March 2, 2010, and featured a more country sound.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo