"include sounds" — Słownik kolokacji angielskich

include sounds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj dźwięki
  1. include czasownik + sound rzeczownik
    Silna kolokacja

    We would include the staples, of course, but also new sounds.

powered by  eTutor logo