"sound is described" — Słownik kolokacji angielskich

sound is described kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk jest opisany
  1. describe czasownik + sound rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The sound is described as very big, fat, and colored.

    Podobne kolokacje: