"hear one's sigh" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's sigh kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear a sigh
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś westchnienie
  1. hear czasownik + sigh rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He heard Michael's sigh at the other end of the line.

    Podobne kolokacje: