"hear bells" — Słownik kolokacji angielskich

hear bells kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the bell
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dzwonki
  1. hear czasownik + bell rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He needed to hear the bell or she would be left standing in the street, perhaps for hours.

    Podobne kolokacje: