"hear one's footsteps" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hear footsteps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś kroki
  1. hear czasownik + footstep rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I heard his footsteps behind me, at the back of the main reading room.

    Podobne kolokacje: