"hear a noise" — Słownik kolokacji angielskich

hear a noise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz hałas
  1. hear czasownik + noise rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The other people heard the noise of the shot and came back into the room.

    Podobne kolokacje: