"hear one's whisper" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's whisper kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the whisper
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś szept
  1. hear czasownik + whisper rzeczownik
    Luźna kolokacja

    From my brother I had heard not a whisper for six weeks.

    Podobne kolokacje: