"hear thumps" — Słownik kolokacji angielskich

hear thumps kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the thump
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz głuche odgłosy
  1. hear czasownik + thump rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From the room behind him he heard the quick thump of feet.

    Podobne kolokacje: