"heard after" — Słownik kolokacji angielskich

heard after kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear after
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany potem
  1. hear czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    Another says he was never heard from again after 1867.

    Podobne kolokacje: