"heard across" — Słownik kolokacji angielskich

heard across kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany wszerz
  1. hear czasownik + across przyimek
    Silna kolokacja

    No voice or call was heard again across the water.

    Podobne kolokacje: