"heard by" — Słownik kolokacji angielskich

heard by kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany przez
  1. hear czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We'd never even heard anything by them when we started.

    Podobne kolokacje: