"hear the footsteps" — Słownik kolokacji angielskich

hear the footsteps kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear footsteps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kroki
  1. hear czasownik + footstep rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I heard his footsteps behind me, at the back of the main reading room.

    Podobne kolokacje: