ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear behind" — Słownik kolokacji angielskich

hear behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz z tyłu
  1. hear czasownik + behind przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A moment later, she heard the door close behind him.

    Podobne kolokacje: