ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. hear under = słysz poniżej hear under
2. hear with = słyszeć z hear with
3. hear into = słyszeć do hear into
4. hear to = słyszeć aby hear to
5. hear inside = słysz do środka hear inside
6. hear upon = słyszeć na hear upon
8. hear except = słyszeć tyle że hear except
9. hear down = słysz w dół hear down
10. hear beneath = słysz poniżej hear beneath
11. hear out of = wysłuchiwać z hear out of
12. hear below = słysz poniżej hear below
13. hear along = słysz wzdłuż hear along
14. hear up = słysz w górę hear up
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.