"hear evidence" — Słownik kolokacji angielskich

hear evidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dowody
  1. hear czasownik + evidence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A panel of seven judges was set to hear evidence over two or three days.

    Podobne kolokacje: