"hear the case" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear the case" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"hear the case" — Słownik kolokacji angielskich

hear the case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadź sprawę
  1. hear czasownik + case rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Although 100,000 cases are heard each year, most take just a few minutes.

    Podobne kolokacje: