"case" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

case rzeczownik

rzeczownik + case
Kolokacji: 304
court case • murder case • display case • rape case • AIDS case • fraud case • corruption case • landmark case • divorce case • ...
case + rzeczownik
Kolokacji: 39
case study • case file • case scenario • case report • case law • case history • case manager • case management • practice case study • ...
case + czasownik
Kolokacji: 192
case involves • case arises • case occurs • case results • case raises • case shows • case includes • case comes • case begins • ...
czasownik + case
Kolokacji: 213
case brought • include cases • present one's case • prove one's case • press one's case • plead one's case • seek for the New Cases • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 86
2. include cases = obejmuj przypadki include cases
4. prove one's case = udowadniać czyjś przypadek prove one's case
5. press one's case = uparcie naciskać na coś, mocno upierać się przy czymś (często w sposób irytujący) press one's case
6. plead one's case = błagać czyjś przypadek plead one's case
7. decide on Google case = decydować się na Google przypadek decide on Google case
8. state one's case = przedstawić swoją sprawę state one's case
9. prepare one's case = przygotowywać czyjś przypadek prepare one's case
10. support one's case = wsparcie czyjś przypadek support one's case
11. see cases = zobacz przypadki see cases
12. help one's case = pomoc czyjś przypadek help one's case
13. provide in cases = dostarcz w przypadkach provide in cases
14. produce several cases = przynieś kilka przypadków produce several cases
15. seek for the New Cases = szukaj nowych przypadków seek for the New Cases
16. case linked = przypadek połączył case linked
21. case is resolved = przypadek jest rozwiązany case is resolved
22. put in one's case = zawijać czyjś przypadek put in one's case
33. case is referred = przypadek jest przekazany case is referred
39. case is treated = przypadek jest potraktowany case is treated
42. case filled = walizka napełniła się case filled
45. apply in cases = zastosuj w przypadkach apply in cases
46. strengthen the case = potwierdź słuszność przypadku strengthen the case
47. case is assigned = przypadek jest wyznaczony case is assigned
  • Although 100,000 cases are heard each year, most take just a few minutes.
  • The case has not been heard by any international court of law.
  • For a long time his case was not even heard.
  • The Court has not yet decided whether to hear the case.
  • The full court is to hear the case next month.
  • The court can continue to hear the case until the person turn 19 years of age.
  • The court has not decided whether to hear the case.
  • Cases are held at different times to any other case being heard by the court on the day.
  • It could take up to a year before the case is heard.
  • Each case before the court is heard by a single judge.
49. win the case = wygrać rozprawę sądową, wygrać proces win the case
50. case is based = przypadek jest oparty case is based
51. occur in cases = nastąp w przypadkach occur in cases
55. case is documented = przypadek jest udokumentowany case is documented
57. case is tried = przypadek jest rozpatrzony case is tried
58. open the case = otwórz przypadek open the case
60. send the case = wyślij przypadek send the case
61. case is known = przypadek jest znany case is known
62. cover the case = obejmij przypadek cover the case
63. follow the case = śledzić sprawę follow the case
64. case is appealed = przypadek jest zaapelować case is appealed
65. lose the case = przegrać rozprawę sądową, przegrać proces lose the case
66. use in cases = wykorzystanie w przypadkach use in cases
67. case is found = przypadek zostanie znaleziony case is found
69. accept the case = zaakceptuj przypadek accept the case
70. case is called = do przypadku dzwonią case is called
71. get on one's case = kontynuować czyjś przypadek get on one's case
73. put the case = wysuń argumenty put the case
74. use the case = wykorzystaj przypadek use the case
75. give a case = wydaj przypadek give a case
76. work the case = rozwiąż przypadek work the case
77. conduct fraud cases = przypadki zachowania w sprawie oszustwa conduct fraud cases
78. involve cases = obejmij przypadki involve cases
79. prevent cases = uniemożliw przypadkom prevent cases
80. take from one's case = brać czyjś przypadek take from one's case
81. pay in cases = wpłać przypadki pay in cases
82. case related = przypadek powiązał case related
83. lay out one's case = leżał na zewnątrz czyjś przypadek lay out one's case
84. plead in the case = błagaj w przypadku plead in the case
przymiotnik + case
Kolokacji: 359
criminal case • rare case • civil case • extreme case • severe case • particular case • high-profile case • Needy Case • classic case • ...
przyimek + case
Kolokacji: 28
of cases • including cases • after case • by case • for cases • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.