"hear one's case" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear one's case" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"hear one's case" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's case kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the case
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś przypadek
  1. hear czasownik + case rzeczownik
    Silna kolokacja

    Although 100,000 cases are heard each year, most take just a few minutes.

    Podobne kolokacje: