"send the case" — Słownik kolokacji angielskich

send the case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przypadek
  1. send czasownik + case rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That sent the case to the state's highest court, which had the final word last month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo