"hear one's name" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś imię
  1. hear czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yet, in the end, most people here had never even heard his name.

    Podobne kolokacje: