"hear the name" — Słownik kolokacji angielskich

hear the name kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz imię
  1. hear czasownik + name rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Yet, in the end, most people here had never even heard his name.

    Podobne kolokacje: