"hear under" — Słownik kolokacji angielskich

hear under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz poniżej
  1. hear czasownik + under przyimek
    Silna kolokacja

    He thought very hard to hear every word under the door.

    Podobne kolokacje: