"hear with" — Słownik kolokacji angielskich

hear with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć z
  1. hear czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    And they will not be heard with the academic word.

    Podobne kolokacje: