"hear one's names" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's names kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś imiona
  1. hear czasownik + name rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Yet, in the end, most people here had never even heard his name.

    Podobne kolokacje: