ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear things" — Słownik kolokacji angielskich

hear things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rzeczy
  1. hear czasownik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He tried again and heard the same thing as before.

    Podobne kolokacje: