"hear argument" — Słownik kolokacji angielskich

hear argument kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear arguments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz argument
  1. hear czasownik + argument rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The court will now hear arguments on the old policy in the coming weeks.

    Podobne kolokacje: