"hear a thing" — Słownik kolokacji angielskich

hear a thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rzecz
  1. hear czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He tried again and heard the same thing as before.

    Podobne kolokacje: