NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear the thump" — Słownik kolokacji angielskich

hear the thump kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz głuchy odgłos
  1. hear czasownik + thump rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From the room behind him he heard the quick thump of feet.

    Podobne kolokacje: