"hear the scream" — Słownik kolokacji angielskich

hear the scream kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the screams
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz krzyk
  1. hear czasownik + scream rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I could hear their screams even as you had your way with me.

    Podobne kolokacje: