"hear between" — Słownik kolokacji angielskich

hear between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz pośrodku
  1. hear czasownik + between przyimek
    Zwykła kolokacja

    But he'd never heard words about it between the two women.

    Podobne kolokacje: