"hear cry" — Słownik kolokacji angielskich

hear cry kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear a cry
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz krzyk
  1. hear czasownik + cry rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But at the time, I simply wanted to hear the cry of life.

    Podobne kolokacje: