ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear beside" — Słownik kolokacji angielskich

hear beside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć obok
  1. hear czasownik + beside przyimek
    Zwykła kolokacja

    He could hear the telephone beside her bed click and then give its first ring.

    Podobne kolokacje: