"hear the hiss" — Słownik kolokacji angielskich

hear the hiss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz syk
  1. hear czasownik + hiss rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But we heard only the clear hiss of the stars.

    Podobne kolokacje: