"hear the screams" — Słownik kolokacji angielskich

hear the screams kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz krzyki
  1. hear czasownik + scream rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I could hear their screams even as you had your way with me.

    Podobne kolokacje: