"hear on" — Słownik kolokacji angielskich

hear on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć na
  1. hear czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He heard a sound on the other side of the door.

    Podobne kolokacje: