"hear over" — Słownik kolokacji angielskich

hear over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć ponad
  1. hear czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He could hear those even over the music in his head.

    Podobne kolokacje: