"heard around" — Słownik kolokacji angielskich

heard around kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany wokół
  1. hear czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    Suddenly she could no longer hear the people around her.

    Podobne kolokacje: